Zespół

Jan Wyrwiński

Partner Zarządzający

Studia ukończył ponad dziesięć lat temu, jednak ze swoją macierzystą uczelnią – Politechniką Gdańską – związany jest do dziś jako członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Od 2005 roku działa w branży telekomunikacyjnej i technologii internetowych. Współtwórca platformy FreecoNet (obecnie FCN) w ramach Datera SA, FreecoNet SA, a następnie Aiton Caldwell SA, w której – jako prezes zarządu – odpowiadał za debiut giełdowy na rynku NewConnect, rozwój organizacji, a także nowe technologie i wprowadzane produkty. Inwestor i mentor w kilku startupach. Współtwórca pierwszego w Polsce colivingu dla startupowców – Clipstera.
Do swoich największych sukcesów zalicza przekształcenie startupu w stuosobową, dobrze prosperującą firmę.

Jan…

wytłumaczy, dlaczego konieczne jest dokładne rozpoznanie grupy odbiorców (i ich potrzeb) przed przystąpieniem do realizacji projektu;

opowie o wyboistości ścieżki, którą zespół musi pokonać, aby zrealizować projekt – nie tylko wskaże, co jest istotne dziś, co za pół roku, a co za dwa lata, lecz również pomoże wyznaczyć cele strategiczne projektu,

osadzi Twój projekt w kontekście rynku globalnego – porówna z aktualnymi trendami technologicznymi, podpowie, na jakich polach możliwa jest współpraca z globalnymi partnerami.

Radosław Białas

Partner Zarządzający

Całą swoją karierę zawodową związał z inwestycjami. Początkowo – jako specjalista ds. consultingu – brał udział w pozyskaniu ponad miliarda złotych dotacji na realizację infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych. W kolejnych latach sprawdzał się w roli managera inwestycyjnego w jednym z pierwszych funduszów zalążkowych w północnej Polsce działającego w ramach Agencji Rozwoju Pomorza SA. Dyrektor Inwestycji w funduszach Black Pearls Investments (2014-2016) i LQT Fund (2015-2016; realizacja pilotażowego programu inwestycji kapitałowych w projekty o charakterze badawczo-rozwojowym). Wspierał tworzenie niemal siedemdziesięciu spółek typu start-up/spin-off.
Za swój największy sukces uważa przeprowadzenie kilku projektów od fazy koncepcyjnej, przez fazę prac rozwojowych do fazy komercjalizacji. Do grupy tych podmiotów można zaliczyć dynamicznie rozwijające się spółki: Let’s Deliver, Everytap czy notowaną na giełdzie MODE.

Radosław…

wytłumaczy, czym są termsheet i umowa inwestycyjna (i dlaczego zabezpieczamy naszą współpracę takimi dokumentami);

podpowie, jakie aspekty projektów naprawdę interesują potencjalnych inwestorów;

wskaże wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcą komercjalizującym projekt.

Bartosz Lipnicki

Partner Zarządzający

Od 2001 roku doradca ds. rozwoju biznesu i komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Koli – przemysłowym laboratorium badań nieniszczących konstrukcji metalowych. Jako jedyny Polak był prezesem zarządu międzynarodowego stowarzyszenia studentów Board of European Students of Technology (BEST). Rozwój zawodowy kontynuował udziałem w globalnym programie menedżerskim. Pracował m.in. dla Ericssona, Gemalto, CLX Communications (WIRED100 Europe, NASDAQ Stockholm). Współtwórca Clipstera – pierwszego w Polsce colivingu dla startupowców i Sumpaya Consulting – międzynarodowej działalności doradczej w obszarze usług komunikacji mobilnej.

Bartosz…

wstępnie oceni projekt i opowie o korzyściach wynikających z realizowania projektu w ramach współpracy z Alfabeat,

pomoże zbudować skuteczną strategię rozwoju i komercjalizacji projektu na rynkach międzynarodowych,

podpowie jak urealnić rozbudowane plany i określić mierzalne, osiągalne cele,

zainspiruje do skutecznego działania.

Michał Mysiak

Partner Zarządzający

Od 10 lat związany z biznesem i rynkiem nowych technologii. Prezes Zarządu Pomorskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. Inwestor i współwłaściciel w akademii programowania Software Development Academy oraz producencie światowej klasy oświetlenia scenicznego Portman Lights. Współtwórca pierwszego w Polsce colivingu dla startupowców – Clipstera. Ekspert gospodarczy Komisji Europejskiej. Wyznaje zasadę, że nie ma rzeczy niewykonalnych – jeśli wydaje się, że czegoś nie da się zrobić, to po prostu należy znaleźć osobę, która tego nie wie i to zrobi.
Za swój największy sukces uważa stworzenie akademii programowania – Software Development Academy, która w ciągu dwunastu miesięcy rozwinęła działalność w dziesięciu lokalizacjach i stała się liderem rynku bootcampów programistycznych w Polsce.

Michał…

podpowie jak zbudować silny zespół wokół firmy i produktu oraz zaplanować strategię sprzedaży produktu,

wytłumaczy jak opomiarować i mierzyć skuteczność działań marketingowych,

pomoże przygotować się do współpracy z klientem korporacyjnym.

Marek Rybacki

Partner Zarządzający

Prawnik biznesowy, współzałożyciel Kancelarii Radców Prawnych Grodecki Rybacki i Partnerzy. Od dziesięciu lat związany z rynkiem funduszy kapitału zalążkowego (seed capital) i kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital). W tym czasie wspierał negocjacje pomiędzy pomysłodawcami i funduszami inwestującymi w innowacyjne projekty, reprezentując obie strony. Współpraca z wieloma startupami technologicznymi umożliwiła mu poznanie potrzeb i oczekiwań pomysłodawców. W pracy zawsze nastawiony jest na realizację celu biznesowego, któremu podporządkowuje kwestie prawne. Szuka rozwiązań, nie przeszkód.

Marek…

pomoże znaleźć odpowiednie mechanizmy prawne umożliwiające realizację zakładanego celu biznesowego,

doradzi w zakresie planowania biznesu, podpowiadając działania, które zapewnią wzrost jego wartości (a następnie czuwając nad jej bezpiecznym osiąganiem),

przeprowadzi przez proces zabezpieczania własności intelektualnej.

Jakub Fijewski

Broker

Od 2011 roku związany z rynkiem kapitałowym. Jest twórcą Estero Sp. z o.o. – agencji relacji inwestorskich. Uczestniczył w wielu procesach pozyskiwania kapitału, w tym realizacji wybranych działań promocyjnych przy ofertach publicznych m.in. dla takich firm jak Kruk SA czy Enelmed SA. Opracował kompleksowe programy komunikacji z rynkiem m.in. dla IQ Partners SA, Ekoeksport SA i Vedia SA. Z doświadczenia zdobytego podczas współpracy z wieloma podmiotami korzystał przy podejmowaniu decyzji o własnych inwestycjach w ciekawe projekty z obszaru nowych technologii, handlu czy edukacji (np. Get Impact, Mogalo.pl, NajlepszeCeny, DSS Logger). Przez lata przyglądał się zarówno małym, jak i dużym firmom (w tym również ich klientom), współtworzył startupy, dzięki czemu obecnie może patrzeć na projekty z wielu perspektyw. Nie ma wątpliwości, że zgromadzone doświadczenie jest niezwykle przydatne w procesie selekcji spółek, z którymi współpracuje Alfabeat.

Jakub…

pomoże ustalić czy Twój pomysł pasuje do profilu projektów wspieranych przez Alfabeat,

skontaktuje Cię z ciekawymi ludźmi, którzy uprawdopodobnią Twój sukces,

wstępnie oceni Twój projekt.

Tomasz Gabryś

Główny Analityk

W ciągu ostatnich kilku lat wykonał ponad dwieście analiz biznesowo-technologicznych dla produktów opartych o nowe technologie (m.in. dla projektów z branży ICT, medycyny, genetyki, budownictwa, inżynierii materiałowej). Opracowywał studia wykonalności i strategie komercjalizacji dla produktów technologicznych. Zajmował się również wyceną patentów, wspierał rzecznika patentowego w procesie patentowania technologii. Zawodowo interesuje się inwestycjami na rynkach finansowych, giełdach towarowych i walutowych.

Tomasz…

pomoże w ustaleniu, które z ocenianych kryteriów są najważniejsze dla funduszu;

wytłumaczy, dlaczego konkretne obszary ryzyka stanowią zagrożenie dla powodzenia projektu,

rozwiąże wątpliwości związane z kolejnymi etapami współpracy z Alfabeat.

Paweł Pietrzak

Menedżer ds. finansowych

Ekspert z blisko 15-letnim doświadczeniem w obszarze modelowania biznesowego, finansów i dochodowości. Zwolennik prostych i wdrażalnych rozwiązań, przeciwnik powielania utartych schematów. Wiedzę i doświadczenie zdobyte m.in. w KPMG, GE Capital, Energa, Sanoma Group wykorzystuje do wspierania rozwijających się spółek. Specjalizuje się w budowie prognoz finansowych, opracowaniu narzędzi kontroli biznesu, podnoszeniu dochodowości ofert. Tłumaczy prostym językiem skomplikowane procesy.

Paweł…

ubierze Twój pomysł w liczby; podpowie, jakie będą koszty i kiedy będą musiały zostać poniesione, a także skąd wziąć na nie pieniądze,

przeprowadzi przez różnorodne zawiłości finansowe,

wesprze w zakresie bieżącego raportowania.

Magdalena Grygierowska

Office Manager

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując przy różnorodnych przedsięwzięciach m. in. z obszaru biznesu, a także prowadząc własną działalność gospodarczą. Umiejętności organizatorskie doskonaliła angażując się w międzynarodowy projekt Art Line. Zatrudnienie w Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej nauczyło ją, że kreatywny zespół, którego członkowie wzajemnie wspierają się, jest w stanie rozwiązać każdy problem.
Za swój największy sukces uznaje założenie i prowadzenie jednego z pierwszych hosteli w Trójmieście.

Magdalena…

zadba o właściwy przepływ informacji i dokumentów,

pomoże ustalić terminy szkoleń i spotkań (i będzie o nich przypominać),

umili czas oczekiwania na spotkanie rozmową i doskonałą kawą.