Partnerzy

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

pg_logo_kolor

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce Północnej, która zatrudnia ponad dwa tys. pracowników, w tym 1,2 tys. nauczycieli akademickich kształcących ok. 22 tys. studentów. Uczelnia uczestniczy w budowaniu postępu technologicznego. Świadczą o tym wyniki prac naukowych, przyznawane patenty czy wdrażane technologie m.in. w zakresie leków, ochrony środowiska, elektroniki i telekomunikacji, informatyki czy inżynierii dźwięku i obrazu. Co więcej, kadra politechniczna aktywnie uczestniczy w działalności naukowej na poziomie światowym. Uczelnia jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów. Ponadto, zaangażowana jest w realizację licznych projektów wpływających na rozwój regionu i gospodarki.

Excento Sp. z o.o.

Excento to spółka celowa Politechniki Gdańskiej, w ramach której promuje się aktywność związaną z praktycznymi zastosowaniami nauki, realizuje współpracę z otoczeniem gospodarczym, a także wspiera przedsiębiorczość akademicką. Głównymi adresatami działań są pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej zainteresowani wdrożeniem wyników prowadzonych badań oraz przedsiębiorstwa dążące do zwiększenia swojej konkurencyjności. Excento przede wszystkim czuwa nad wynikami prowadzonych badań, dążąc do tego, aby cechowały się potencjałem komercyjnym i odpowiadały na realne potrzeby rynkowe.

e-Pionier

Celem projektu e-Pionier („e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym”) realizowanego przez Excento Sp. z o.o. jest rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych przez zespoły interdyscyplinarne w formule zbliżonej do zamówień przedkomercyjnych. Projekt, w którym swoje potrzeby sygnalizują instytucje publiczne, ma zachęcić administrację do podejmowania innowacyjnych działań na rzecz społeczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza problemów, których rozwiązanie nie jest możliwe z wykorzystaniem dostępnych na rynku technologii ICT.

gumed

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci blisko 6 tys. studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest blisko ośmiuset studentów zagranicznych, co stanowi niemal 16 proc. wszystkich żaków uczelni. Studenci mogą korzystać z dogodnie zlokalizowanego osiedla studenckiego i nowoczesnej biblioteki naukowej. Do ich dyspozycji jest również studencki klub „Medyk”. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników.

Strefa Startup Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Strefa Startup Gdynia to oferta dla początkujących przedsiębiorców, freelancerów, studentów i wszystkich tych, którzy dopiero rozwijają swój pomysł na biznes. Organizowane warsztaty i spotkania tematyczne inspirują, uczą, wzmacniają kompetencje oraz wspierają merytoryczny rozwój projektów. Dodatkowym wsparciem jest pomoc w networkingu – rozbudowywaniu sieci kontaktów. Każdy użytkownik Strefy Startup Gdynia może korzystać z coworkingu – cichej i komfortowej przestrzeni, z dostępem do wifi i urządzeń biurowych – idealnego miejsca do pracy nad przekształcaniem pomysłu w biznes. Aby stać się coworkerem należy zapoznać się z regulaminem przestrzeni coworkingu, a następnie wysłać wypełniony formularz aplikacyjny na adres: coworking@ppnt.gdynia.pl

wspólne działania

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 11.00-13.00 w ramach Strefy Startup Gdynia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbywają się office hours – indywidualne konsultacje z przedstawicielem Alfabeat.

Polska Innowacyjna

Fundacja Polska Innowacyjna funkcjonuje od lipca 2014 roku. W ramach swoich działań buduje Społeczność Polski Innowacyjnej – międzynarodową sieć polskich naukowców, ekspertów i innowatorów (obejmującą zarówno Polaków w kraju, jak i Polonię za granicą). Okazją do spotkań Społeczności Polski Innowacyjnej, a także nowych osób zainteresowanych współpracą, są odbywające się od 2015 roku kongresy innoSHARE. Ponadto, w porozumieniu z europejską organizacją zrzeszającą doktorantów z całej Europy – Eurodoc, od 2016 roku organizowane są European Forum of Young Innovators – spotkania, których celem jest stworzenie platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktów, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodymi innowatorami z krajów Unii Europejskiej.

PARTNERZY WYDARZEŃ

SaaS Meetup

To jednodniowa konferencja, która łączy startupy software B2B, mentorów i inwestorów, cyklicznie organizowana przez Innovation Nest. Do tej pory odbyło się dwanaście edycji. Tym, co przyciąga wiele osób jest atrakcyjny format wydarzenia. To połączenie kilku rodzajów aktywności – poza prelekcjami i panelem dyskusyjnym, uczestnicy mogą wziąć udział w pracach w grupach i indywidualnych spotkaniach z mentorami. Ważna jest również personalizacja – każdy z uczestników samodzielnie decydujemy o tym, jak będzie wyglądał ten dzień.

wspólne działania

Z przedstawicielem Alfabeat w ramach SaaS Meetup można spotkać się nie tylko w kuluarach, lecz również podczas mentoringu. W ostatniej edycji swoim doświadczeniem z uczestnikami dzielili się Bartosz Lipnicki i Jakub Fijewski.

innoSHARE

Kongres innoSHARE to nowatorskie przedsięwzięcie łączące naukę i biznes, opierające się na globalnych relacjach Polaków w kraju i Polonii na świecie organizowana przez Fundację Polska Innowacyjna. Skupia m.in. młodych naukowców, twórców startupów technologicznych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, inwestorów. Kongres łączy w sobie kilka form aktywności, z którymi można spotkać się na różnych wydarzeniach m.in. panele dyskusyjne, warsztaty, impact talks. Ponadto, w ramach kongresu odbywają się – nowatorskie na tego typu imprezach – lean startup pitch, czyli konsultacje założeń produktu lub usługi, przed jej stworzeniem.

wspólne działania

W czasie innoShare przedstawiciele Alfabeat nie tylko spotykają się z pomysłodawcami, lecz również współtworzą agendę. W ramach innoSHARE’17 jeden z Partnerów Zarządzających – Bartek Lipnicki – wygłosił prezentację “Coffee breaks are serious business”. Opowiadał o swoich doświadczeniach z pracy w szwedzkich firmach, w tym o obyczajach, które warto wprowadzać również w Polsce. Zobacz prezentację.

Bridge to MassChallenge Warsaw

Bridge to MassChallenge Warsaw to pilotażowa odsłona globalnego akceleratora MassChallenge w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Program skierowany jest do startupów, które sprzedają już swoje produkty, osiągają pierwsze przychody, są gotowe na wyskalowanie biznesu i wyjście na nowe rynki. Wybranych 25 startupów z całego regionu weźmie udział w dwóch warsztatach (w Warszawie i w Bostonie), prowadzonych przez mentorów MassChallenge – przedstawicieli biznesu z całego świata. Ich uczestnicy będą mieli szansę na nawiązanie relacji biznesowych, zweryfikowanie swoich planów rozwoju oraz zdobycie wiedzy na temat możliwości międzynarodowej ekspansji. W kolejnych latach program będzie funkcjonował w formie kompleksowego, stacjonarnego akceleratora MassChallenge z siedzibą w Warszawie, wspierając nawet 80 startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. MassChallenge rozpoczął swoją aktywność w Polsce z inicjatywy Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej oraz PKO Banku Polskiego. Obecnie wśród partnerów programu znajdują się także Visa oraz PGE Nowa Energia.