Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ALFABEAT

PREAMBUŁA

Alfabeat ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem Al. Grunwaldzka 190, 80 – 266 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000618343, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5842749801 i REGON 364460277 [dalej: Alfabeat] – akcelerator i fundusz kapitałowy dla projektów technologicznych – przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających witrynę internetową www.alfabeat.pl. [dalej: Witryna Alfabeat], deklarując jednocześnie pełną ochronę gromadzonych danych.
Niniejsza Polityka prywatności [dalej: Polityka Prywatności] służy jako pomoc w zrozumieniu jakie dane Alfabeat zbiera i w jakim celu oraz do czego je wykorzystuje. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność. Stąd też prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.
Poprzez uzyskanie dostępu lub korzystanie ze strony internetowej www.alfabeat.pl akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

JAKIE ZBIERAMY DANE O UŻYTKOWNIKU

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje techniczne związane z korzystaniem z Witryny Alfabeat, pozwalające na analizowanie pracy systemu informatycznego oraz umożliwiające gromadzenie tych informacji. Wśród pozyskiwanych i przetwarzanych przez Alfabeat informacji, znajdują się między innymi:
– informacje dotyczących Twojego adresu IP oraz Twojej lokalizacji;
– informacje dotyczące Twojego korzystania z serwisu, w szczególności odnośnie daty wizyty, czasu jej trwania, przesyły danych, a także zapisów części ekranu, w którą klikasz podczas korzystania z naszych Usług (tzw. „clickstreams”);
– informacje techniczne dotyczące urządzenia i systemu operacyjnego, za pomocą którego korzystasz z serwisu.

Ponadto, w związku z umożliwieniem zgłaszania do Alfabeat projektów przy zastosowaniu formularza „Zgłoszenie do Alfabeat”, po uzyskaniu stosownej zgody, Alfabeat pozyskuje, gromadzi i przetwarza w celu dokonania akceleracji dane osobowe wskazane w niniejszym formularzu tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane o zgłaszanym projekcie. Szczegółowe zasady akceleracji określa Regulamin Akceleracji Alfabeat opublikowany na naszej stronie internetowej.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK („COOKIES”)

Informujemy, iż Witryna Alfabeat do pozyskiwania i przetwarzania danych trackingowych wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Cookies to pliki tekstowe, które Alfabeat oraz nasi dostawcy usług mogą umieścić w przeglądarce Twojego urządzenia, aby zapewnić Tobie korzystanie ze wszystkich przewidzianych przez nas funkcji Witryny Internetowej. Przedmiotowe pliki pozwalają również na monitorowanie i gromadzenie wymienionych powyżej informacji dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie Witryny Alfabeat. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje Witryny Alfabeat mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają zaś żadnych danych osobowych.

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZONYCH INFORMACJI

Alfabeat zbiera i wykorzystuje gromadzone informacje dla uzasadnionych celów biznesowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zebrane logi przechowywane są przez Alfabeat przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Witryną Alfabeat. Informacje w nich zawarte są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania serwerem oraz Witryną Alfabeat. Do analizy gromadzonych danych wykorzystujemy bezpieczne rozwiązania zewnętrznych dostawców – obecnie korzystamy z narzędzia Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o w/w pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.
Alfabeat, będąc świadomym wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, a w szczególności problemów związanych z ochroną danych osobowych, zapewnia stosowanie środków bezpieczeństwa zapobiegających utracie czy niewłaściwemu wykorzystywaniu pozyskanych i powierzonych Alfabeat danych i jednocześnie deklaruje skuteczną ich ochronę. Ochrona danych osobowych w Alfabeat realizowana jest zgodnie z przyjętą przez Alfabeat Polityką Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ POINFORMOWAĆ NAS O ZMIANIE DANYCH

Informujemy, iż w przypadku danych gromadzonych przez Alfabeat poprzez formularz akceleracji znajdujący się w na naszej stronie internetowej pod nazwą: „Zgłoszenie do Alfabeat” w każdej chwili masz możliwość modyfikacji tych danych lub ich usunięcia – poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: info@alfabeat.pl. Informujemy jednak, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Alfabeat danych wskazanych w formularzu „Zgłoszenie do Alfabeat” jest niezbędne w celu podejmowania przez Alfabeat czynności związanych z procesem akceleracji Twojego projektu. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdziesz w Regulaminie Akceleracji Alfabeat opublikowanym na naszej stronie internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowego dokumentu na tej podstronie.