Daily

Daily_logo

Informacje o inwestycji

Rok Inwestycji: 2017
Branża: algorytmy predykcyjne w logistyce
Koinwestor: Zernike Meta-Ventures

Informacje o projekcie

W ramach projektu powstaną samouczące się algorytmy predykcyjne, analizujące dane rozproszone w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia logistyki dostaw jedzenia.

Daily jest zintegrowaną usługą logistyczną pozwalającą na dostarczenie posiłku z pobliskich, wysokiej jakości restauracji do klienta. Dostępna jest na obszarach silnie zurbanizowanych, a posiłki dowożone są przede wszystkim przez kurierów poruszających się na rowerach.

Zastosowanie algorytmów predykcyjnych pozwoli na zwiększenie rentowności usługi.
Weryfikacji poddawane będą trzy zmienne – czas przygotowania posiłku, dostępność oraz rozmieszczenie kurierów. Na ich podstawie powstaną możliwe scenariusze działania. Rekomendację otrzyma to rozwiązanie, które zostanie uznane za najefektywniejsze. Możliwość przewidzenia liczby składanych zamówień, jak i umiejętność przydzielenia odpowiedniego kuriera, pozwoli na efektywniejsze zarządzanie pracą dostawców, co będzie miało przełożenie na redukcję średniego czasu realizacji pojedynczego zamówienia do 30 minut oraz istotny wzrost liczby zamówień wykonywanych w ciągu godziny.

Daily jest pierwszą zintegrowaną usługą logistyczną w Europie Środkowo-Wschodniej, przy czym na świecie korzysta się z podobnych rozwiązań. Oferują je, np. amerykański DoorDash, brytyjski Deliveroo czy skandynawski Wolt.

Więcej informacji: www.daily.pl

Wsparcie zespołu Alfabeat

W procesie akceleracji:

  • pomoc w uzupełnieniu składu zespołu o eksperta naukowego,
  • wspólne opracowanie planu prac badawczo-rozwojowych,
  • wspólne opracowanie strategii wyjścia z projektu.

 

Po dokonaniu inwestycji:

  • wsparcie w poszukiwaniu kolejnych rund finansowania, w tym nawiązywanie relacji z międzynarodowymi funduszami kapitałowymi,
  • wsparcie w zakresie komunikacji medialnej.

Osoby zaangażowane w projekt

Nicolas Jedraszak
CEO


Małgorzata Sitkowska
COO


Tomasz Kajdanowicz
ekspert naukowy


Opiekun projektu

Bartosz Lipnicki
Partner Zarządzający