Drug-Eluting Biopsy Needle

debn2

Informacje o inwestycji

Rok Inwestycji: 2017
Branża: urządzenia medyczne

Informacje o projekcie

W ramach projektu powstanie igła do biopsji prostaty, która – dzięki pokryciu
antybiotykami – ograniczy ryzyko infekcji u pacjentów poddawanych temu zabiegowi.

Obecnie zabiegi biopsji prostaty wykonywane są przy pomocy igły, która nie jest pokryta żadnymi lekami. Pacjenta przed infekcjami chroni jedynie antybiotyk podawany doustnie, przed zabiegiem. Statystyka udowadnia, że w wielu przypadkach nie jest to wystarczająca ochrona, ponieważ duży
(i wciąż rosnący) odsetek pacjentów zmaga się z infekcjami. Szacuje się, że rokrocznie, w krajach rozwiniętych, na leczenie powikłań po tym zabiegu wydaje się ponad miliard dolarów.
Szansą na zmianę tych tendencji jest igła do biopsyjna pokryta kombinacją antybiotyków, które uwalniając się w tkance gruczołu krokowego w czasie zabiegu, znacząco ograniczałaby ryzyko infekcji.

Wsparcie zespołu Alfabeat

W procesie akceleracji:

 • pomoc w uzupełnieniu składu zespołu,
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy światowego rynku biopsji prostaty i producentów urządzeń biopsyjnych,
 • walidacja rozwiązania i zapotrzebowania rynkowego poprzez nawiązanie relacji z pięcioma światowymi producentami urządzeń biopsyjnych oraz dwoma wiodącymi polskimi producentami leków,
 • wspólne opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej,
 • wspólne opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku oraz planu operacyjnego,
 • wspólne opracowanie planu prac badawczo-rozwojowych,
 • opracowanie strategii wyjścia z projektu.

 

Po dokonaniu inwestycji:

 • wspólne wypracowanie optymalnego sposobu finansowania całości projektu,
 • nawiązanie kontaktu z czterema funduszami w celu pozyskania kolejnej rundy finansowania, wspólne prowadzenie rozmów;
 • wsparcie w promowaniu wynalazku w kraju i na świecie;
 • przygotowywanie do wyjścia z inwestycji poprzez budowanie relacji ze światowymi producentami urządzeń medycznych;
 • wsparcie w realizacji celów i planu operacyjnego na poziomie strategicznym;
 • zapewnienie dostępu do sprawdzonych podwykonawców w zakresie m.in. usług księgowych, kadrowych, prawnych, zarządzania finansowego, controllingu przedsiębiorstwa czy pozyskiwania i rozliczania dotacji ze środków Unii Europejskiej,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów, budowaniu sieci kontaktów na poziomie operacyjnym.

Osoby zaangażowane w projekt

Artur Gibas
lekarz, pomysłodawca


Marcin Sieczkowski
lekarz, pomysłodawca


Michał Krużycki
menedżer projektu


Opiekun projektu

Jan Wyrwiński
Partner Zarządzający