współpraca

Działalność Alfabeat

Alfabeat to akcelerator i fundusz kapitałowy wspierający – poprzez mentoring i finansowanie – przedsiębiorstwa technologiczne realizujące projekty opierające się na pracach o charakterze badawczo-rozwojowym.  Efektem współpracy powinno być opracowanie lub udoskonalenie produktów/procesów/usług, a następnie ich komercjalizacja.

Inwestycje Alfabeat realizowane są przy wsparciu z programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest rozwój projektów opierających się na pracach badawczo-rozwojowych, znajdujących się w fazie seed. To etap, na którym ryzyko niepowodzenia jest największe, ale jednocześnie jego zweryfikowanie nie generuje ogromnych kosztów. Efektem programu BRIdge Alfa powinien być rozwój projektów w kierunku komercjalizacji, a także stworzenie trwałych powiązań pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami.

Zespół Alfabeat

Współpraca z Alfabeat to pozostawanie w stałym kontakcie z ośmioma przedstawicielami zespołu, specjalizującymi się w różnych dziedzinach. Nie możemy zapewnić, że rozwiążemy każdy problem, jednak postaramy się wskazać potencjalne rozwiązanie. Pomocne będą w tym doświadczenia współzałożycieli Alfabeat, z których każdy – prowadząc własne przedsiębiorstwo – cieszył się z sukcesów i zmagał się z porażkami związanymi z rozwijaniem własnej działalności.

Rozbudowana sieć kontaktów

Współpraca z Alfabeat to również możliwość korzystania z sieci kontaktów, które nasz zespół zdobywał przez lata współpracy z różnymi środowiskami. Pozostajemy w stałym kontakcie z kilkunastoma specjalistami tworzącymi naszą Radę Ekspertów. To niejednokrotnie oni będą osobami, które podpowiedzą właściwy kierunek rozwoju projektu. Dodatkowo, mogą pełnić funkcję “łącznika”, czyli osoby – zgodnie z hipotezą sześciu stopni oddalenia – która, korzystając ze swojej sieci kontaktów, połączy nas z odpowiednim specjalistą.

Zasada

6 STOPNI

oddalenia

Hipoteza sześciu stopni oddalenia zakłada, że pomiędzy dwiema, nieznającymi się osobami, jest pięć innych, dzięki którym one mogą połączyć się. Innymi słowy – jesteśmy w stanie dotrzeć do osoby, której nie znamy, a z którą chcemy nawiązać kontakt, poprzez sieć znajomości tworzoną przez pięć kolejnych osób – pierwsza z nich jest naszym znajomym, druga znajomym znajomego, trzecia znajomym znajomego znajomego… i tak dalej. W ten sposób docieramy do szóstej, czyli tej, z którą chcieliśmy połączyć się.