współpraca

Działalność Alfabeat

Alfabeat to akcelerator i fundusz powstały w 2016 r. z inicjatywy pięciu przedsiębiorców, obecnie Partnerów Zarządzających. Każdy z nich nabierał doświadczenia prowadząc własną firmę – cieszył się z sukcesów i zmagał z porażkami związanymi z rozwijaniem tego typu działalności. Obecnie sami wspierają zespoły realizujące projekty technologiczne.

Inwestycje zespołu Alfabeat realizowane są w ramach programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest wsparcie zespołów zaangażowanych w projekty technologiczne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju i opierające się na pracach badawczo-rozwojowych.

Przez cały okres współpracy wszyscy przedstawiciele Alfabeat wspierają rozwój projektu. Pomysłodawcy mogą liczyć na pomoc m.in. w zakresie opracowywania strategii rozwoju, porad prawnych, zarządzania finansami, komunikacji z mediami, promowania projektu na międzynarodowych targach i konferencjach, pozyskiwania partnerów oraz kolejnych rund finansowania, przygotowywania wyjścia z inwestycji na jak najkorzystniejszych warunkach.

Ponadto, każdemu zespołowi przydzielany jest opiekun. To jeden z Partnerów Zarządzających Alfabeat, który przez cały okres współpracy pozostaje w regularnym kontakcie z pomysłodawcami, czuwa nad realizacją projektu, motywuje do osiągania kolejnych celów.

Rozbudowana sieć kontaktów

Współpraca z Alfabeat to również możliwość korzystania z sieci kontaktów, które nasz zespół zdobywał przez lata współpracy z różnymi środowiskami. Pozostajemy w stałym kontakcie z kilkunastoma specjalistami tworzącymi naszą Radę Ekspertów. To niejednokrotnie oni będą osobami, które podpowiedzą właściwy kierunek rozwoju projektu. Dodatkowo, mogą pełnić funkcję “łącznika”, czyli osoby – zgodnie z hipotezą sześciu stopni oddalenia – która, korzystając ze swojej sieci kontaktów, połączy nas z odpowiednim specjalistą.

Zasada

6 STOPNI

oddalenia

Hipoteza sześciu stopni oddalenia zakłada, że pomiędzy dwiema, nieznającymi się osobami, jest pięć innych, dzięki którym one mogą połączyć się. Innymi słowy – jesteśmy w stanie dotrzeć do osoby, której nie znamy, a z którą chcemy nawiązać kontakt, poprzez sieć znajomości tworzoną przez pięć kolejnych osób – pierwsza z nich jest naszym znajomym, druga znajomym znajomego, trzecia znajomym znajomego znajomego… i tak dalej. W ten sposób docieramy do szóstej, czyli tej, z którą chcieliśmy połączyć się.