współpraca

Kryteria współpracy

Alfabeat wspiera zespoły realizujące projekty będące we wczesnej fazie rozwoju, w ramach których na bazie wyników prac badawczo-rozwojowych tworzone są rozwiązania o charakterze B2B (business-to-business).

Różnorodność spółek, które aktualnie znajdują się w portfolio Alfabeat – są wśród nich przedsięwzięcia z zakresu medycyny, motoryzacji czy logistyki – dowodzi, że to wcale nie branża, w jakiej działają twórcy, a specyfika projektu, ma decydujący wpływ na podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy. Każdy projekt – przed dokonaniem inwestycji – analizowany jest zarówno pod względem stopnia zaawansowania opracowywanego rozwiązania, jak i m.in. potwierdzenia rzeczywistego zapotrzebowania na nie, wyboru optymalnego modelu biznesowego czy komplementarności i motywacji zespołu.

Poniższa lista prezentuje kryteria, którymi posługuje się zespół Alfabeat przy wstępnej ocenie projektu.

Lean Canvas to – upraszczając – tabela mieszcząca się na kartce formatu A4, w której, uzupełniając kolejne pola, tworzy się model biznesowy dla realizowanego przedsięwzięcia. Znajdują się w niej informacje dotyczące najważniejszych aspektów projektu:

• weryfikacji problemu: co jest (prawdziwym) problemem klienta?, kim są (potencjalni) klienci?, czy prowadzono z nimi rozmowy?, jakie są ich wymagania?, czy ten produkt, proces lub usługa rzeczywiście zaspokaja ich potrzeby?,

• opracowywanego rozwiązania: co to jest?, w jaki sposób likwiduje (prawdziwy) problem klientów?, co sprawia, że – na tle innych dostępnych na rynku (przynajmniej w skali Polski) produktów, procesów lub usług – wyróżnia się?,

• docelowego rynku: czy jest poprawnie zdefiniowany?, jaki jest jego rozmiar?, jak i w jakim tempie rozwija się?, jakie rozwiązania są aktualnie dostępne na rynku (i w jaki sposób to, które powstaje w ramach realizowanego projektu, będzie stanowiło dla nich konkurencję)?

Jednocześnie już w momencie zgłoszenia projektu pomysłodawca powinien dysponować materiałami, które potwierdzają nie tylko skuteczność opracowywanego rozwiązania (np. opiniami niezależnych ekspertów), lecz również rzeczywiste zapotrzebowanie na nie (np. deklaracjami potencjalnych klientów).

Jeśli po raz pierwszy przygotowujesz Lean Canvas warto skorzystać z darmowego narzędzia Canvanizer.

Zespół Alfabeat, działając w ramach programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wspiera projekty zawierające element badawczo-rozwojowy, których celem jest doskonalenie istniejących lub opracowywanie nowych rozwiązań, a następnie ich komercjalizacja, czyli wdrożenie na rynek.

Prace badawczo-rozwojowe dzielą się na trzy fazy: badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Do każdej z tych faz możliwe jest przypisanie poziomu gotowości technologicznej (Technology Readiness Level, TRL). Łącznie jest ich dziewięć, przy czym w ramach współpracy z zespołem Alfabeat realizowane są przedsięwzięcia znajdujące się przynajmniej na poziomie drugim. Dowiedz się więcej o pracach badawczo-rozwojowych.

Oczekiwany wzrost wartości spółki to minimum 30 proc. rok do roku (year-to-year, YTY).

W zależności od charakteru realizowanego projektu potwierdzeniem tej tendencji może być:

• wykazanie, że opracowywane rozwiązanie będzie mieć szerokie zastosowanie, jeśli na danym rynku znajdzie się na nie nabywca,

• udowodnienie, w oparciu o dane pochodzące, np. z raportów z wiarygodnych źródeł, że to działalność wpisująca się w trendy panujące na danym rynku.

To osoba, której doświadczenie pokrywa się w dziedziną, w ramach której funkcjonuje opracowywane rozwiązanie.

To osoba, która przynajmniej przez rok odpowiadała za rozwój biznesu (własnego czy też większej firmy), zarządzając przy tym zespołem pracowników.

Warunkiem podjęcia współpracy jest dyspozycyjność co najmniej dwóch osób z zespołu (w tym jednej z doświadczeniem technicznym i jednej z doświadczeniem biznesowym), które będą w stanie poświęcić się realizacji projektu w 100 proc.

Z perspektywy zespołu Alfabeat odpowiednie zabezpieczenie własności intelektualnej jest potwierdzeniem, że to właśnie osoby, które są zaangażowane w opracowanie danego rozwiązania, mają pełne prawo do jego realizacji.

Nie znaczy to jednak, że zespół Alfabeat współpracuje tylko z pomysłodawcami, którzy dokonali zgłoszenia patentowego lub są w posiadaniu patentu (dotyczy to zwłaszcza projektów z obszaru ICT, które nie zawsze podlegają tego typu ochronie). Ważne, aby pomysłodawcy mieli świadomość, że obok takich aspektów, jak np. rozwijanie produktu, procesu lub usługi czy pozyskiwanie kolejnych klientów, równie istotna jest odpowiednia ochrona własności intelektualnej.

Zakładany przez zespół Alfabeat czas trwania prac badawczo-rozwojowych w zakresie tworzonego rozwiązania nie powinien przekraczać dwóch lat. Wówczas – o ile jeszcze to nie nastąpiło – konieczne stanie się przejście do etapu komercjalizacji rozwiązania.

To element wiążący spółkę realizującą projekt z Polską. Jest nim posiadanie siedziby i prowadzenie działalności na terenie kraju.