współpraca

Kryteria współpracy

Dotychczasowe doświadczenia udowadniają, że barierą w nawiązaniu współpracy niekoniecznie musi być branża, w jakiej działają twórcy projektu. Chociaż zespół Alfabeat specjalizuje się w ICT (rozwiązaniach z zakresu big data + AI, IoT (w ramach Telco) i VR/AR), w portfolio znajdują się również projekty z innych obszarów (np. medycyny czy motoryzacji).

Jednak to nie obszar, a zaawansowanie projektu, stanowi podstawowe kryterium oceny. Niekiedy może okazać się, że współpraca nie jest możliwa, ponieważ przedsięwzięcie jeszcze nie jest albo już nie jest na etapie, w którym wsparcie zespołu Alfabeat byłoby rzeczywistą wartością dla osób realizujących projekt.

Poniższa lista prezentuje dziewięć kryteriów, którymi posługuje się zespół Alfabeat przy wstępnej ocenie projektu.

Lean Canvas to – upraszczając – tabela, mieszcząca się na kartce formatu A4, w której rozpisany jest model biznesowy dla realizowanego przedsięwzięcia. Uwzględnia trzy kluczowe – z punktu widzenia inwestora – kwestie, które wypunktowano w popularnym schemacie KLIENT-PROBLEM-ROZWIĄZANIE (ang. CLIENT-PROBLEM-SOLUTION), czyli określenie klienta, zdefiniowanie problemu, z którym zmaga się klient oraz zaproponowanie rozwiązania, które usatysfakcjonuje klienta.

Jednocześnie już w tym momencie pomysłodawca powinien dysponować rzeczywistym potwierdzeniem zapotrzebowania na dane rozwiązanie, np. posiadać pierwszych klientów, którzy gotowi są skorzystać z opracowanego produktu.

Jeśli po raz pierwszy przygotowujesz Lean Canvas warto skorzystać z darmowego narzędzia Canvanizer.

Zespół Alfabeat, działając w ramach współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (projekt BRIdge Alfa), wspiera projekty, których celem jest komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych. Dzielone są na trzy fazy – badania podstawowe, badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, które różni stopień zaawansowania opracowywanego rozwiązania. Do każdej z tych faz możliwe jest przypisanie poziomu gotowości technologicznej (tzw. TRL, Technology Readiness Level). Łącznie jest ich dziewięć, przy czym w ramach współpracy z zespołem Alfabeat realizowane są przedsięwzięcia znajdujące się przynajmniej na poziomie drugim. Dowiedz się więcej o pracach badawczo-rozwojowych.

Oczekiwany wzrost wartości spółki to minimum 30 proc. w skali roku. Potwierdzeniem tej tendencji dla inwestora może być, np. wykazanie, że to działalność, która jest skalowalna i wkrótce przyniesie zyski. Dodatkowo warto również wskazać główne trendy panujące na danym rynku, które uwiarygodnią nasze założenia, w postaci np. raportów z wiarygodnych źródeł.

To osoba, której doświadczenie pokrywa się w dziedziną, w ramach której funkcjonuje opracowywane rozwiązanie.

To osoba, która przynajmniej przez rok dbała o rozwój biznesu (własnego czy też większej firmy), zarządzając przy tym zespołem pracowników.

Nie może być to przedsięwzięcie, w które twórcy angażują się tylko “po godzinach”. Warunkiem podjęcia współpracy jest dyspozycyjność co najmniej dwóch osób z zespołu (w tym jednej z doświadczeniem technicznym i jednej z doświadczeniem biznesowym), które będą w stanie poświęcić się realizacji projektu w 100 proc.

Ochrona własności intelektualnej pozwala nie tylko na zabezpieczenie się przed działaniami konkurencji, lecz również jest potwierdzeniem, że to właśnie osoba zgłaszająca projekt ma pełne prawa do rozwiązania, które ma być w jego ramach opracowane. Nie znaczy to jednak, że zespół Alfabeat współpracuje tylko z pomysłodawcami, którzy dokonali zgłoszenia patentowego lub są w posiadaniu patentu. Dotyczy to zwłaszcza projektów z obszaru ICT, które nie zawsze podlegają tego typu ochronie.

Zakładany przez zespół Alfabeat czas trwania prac badawczo-rozwojowych w zakresie tworzonego rozwiązania nie powinien przekraczać dwóch lat. Wówczas – o ile jeszcze to nie nastąpiło – konieczne stanie się przejście do etapu komercjalizacji rozwiązania.

To warunek formalny, którego spełnienie jest konieczne, aby możliwe było nawiązanie współpracy. W tym przypadku “polskim pierwiastkiem”, czyli elementem wiążącym spółkę realizującą projekt z Polską, jest m.in. posiadanie siedziby i prowadzenie działalności na terenie kraju.