współpraca

Obszary współpracy

Alfabeat wspiera projekty z branży ICT, skupiając się na trzech obszarach: big data + AI, IoT (w ramach Telco) i VR/AR.

big data + AI

Cyfryzacja wielu dziedzin życia spowodowała, że dziś dostępne są ogromne ilości danych, które czekają na przetworzenie. To, co kryje się pod pojęciem “big data” to projekty, które zakładają zbieranie i analizowanie różnorodnych danych. Często ten obszar łączy się z AI, czyli artificial intelligence – sztuczną inteligencją. Obecnie jej najpopularniejszą dziedziną jest machine learning (uczenie maszynowe), zajmująca się systemami, które samodzielnie doskonalą się pod wpływem napływających nowych danych.

IoT (w ramach Telco)

IoT, czyli Internet of Things (internet rzeczy) to najszybciej rozwijająca się w ramach Telco (branży telekomunikacyjnej) koncepcja zakładająca możliwość łączenia różnych materialnych przedmiotów w celu gromadzenia i przetwarzania danych za pośrednictwem, np. sieci komputerowej. Wydaje się, że najpopularniejszym przykładem wykorzystania tej koncepcji są tzw. “inteligentne domy”, w których różne urządzenia są podłączone do sieci, pozwalającej na sterowanie nimi za pomocą, np. smartfona. Dzięki temu, już w drodze z pracy możemy zadbać o to, aby w momencie naszego przybycia dom był, np. odpowiednio wychłodzony/ogrzany. W ten sposób inteligentnymi można uczynić każde urządzenie lub obiekt, które do tej pory działało offline.

VR/AR

VR, czyli virtual reality – wirtualna rzeczywistość to dziedzina obejmująca technologie umożliwiające tworzenie wrażenia przebywania w innym, wirtualnym środowisku. Na przeniesienie się w taką przestrzeń pozwalają, np. gogle, po których nałożeniu, trafia się do wirtualnego świata (np. kokpitu samolotu), pozostając wciąż rzeczywistym miejscu (np. własnym domu). Dodatkowo, po nałożeniu specjalnych rękawiczek, możliwe jest również wchodzenie w interakcje z otoczeniem (np. poruszanie urządzeniami służącymi do sterowania samolotem).

AR, czyli augmented reality – rozszerzona rzeczywistość to rozwiązania wykorzystujące różne urządzenia posiadające kamerę (np. smartfony) do nakładania na przetwarzany obraz dodatkowych elementów, które w rzeczywistości w ogóle tam nie występują. Jednym z najpopularniejszych przykładów zastosowania tej technologii jest gra Pokemon Go, która – na podstawie obrazu z kamery i sygnału GPS – umożliwia łapanie wirtualnych zwierzaków pochowanych w różnych zakamarkach. Nie ma ich w rzeczywistości. Są widoczne tylko na ekranach naszych smartfonów.

WARTO WIEDZIEĆ!

Nie wszystkie działania podejmowane w branży IT zaliczane są do prac badawczo-rozwojowych. Nie należą do nich m.in. tworzenie aplikacji i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych, konwersja języków komputerowych czy adaptacja istniejącego oprogramowania.