współpraca

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

Badania Podstawowe:

Badania obejmują prace o charakterze teoretycznym i eksperymentalnym mające na celu określenie podstawowych właściwości technologii.
Efektem prowadzonych badań jest tylko pozyskanie nowej wiedzy o konkretnym zjawisku (bez nastawienia na bezpośrednie wykorzystanie komercyjne).

1

POZIOM 1

zaobserwowanie i opisanie podstawowych właściwości danego zjawiska

Badania Przemysłowe:

Badania obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych oraz przygotowanie pierwotnego prototypu. W razie potrzeby mogą również być poszerzone o budowę niezbędnych linii pilotażowych.
Efektem badań przemysłowych jest pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania nowych lub ulepszenia istniejących produktów/procesów/usług.

2

POZIOM 2

określenie koncepcji lub przyszłego zastosowania technologii

3

POZIOM 3

potwierdzenie analityczne i eksperymentalne przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii

4

POZIOM 4

zweryfikowanie komponentów lub podstawowych podsystemów technologii w warunkach laboratoryjnych

5

POZIOM 5

zweryfikowanie komponentów lub podstawowych podsystemów technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

6

POZIOM 6

demonstracja prototypu lub modelu systemu/podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

http://alfabeat.pl/wp-content/uploads/2017/04/space1.svg

Prace Rozwojowe:

Prace obejmują przygotowanie kompletnych prototypów, tworzenie linii pilotażowych lub demonstracyjnych, testowanie i walidację opracowywanych lub doskonalonych produktów/procesów/usług.
Efektem prac rozwojowych jest stworzenie nowych lub ulepszenie istniejących produktów/procesów/usług.

7

POZIOM 7

demonstracja prototypu technologii w warunkach operacyjnych

8

POZIOM 8

demonstracja ostatecznej formy technologii

9

POZIOM 9

sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych

 

Opracowano na podstawie materiałów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.