Przykładowa ścieżka finansowania

Przykładowa ścieżka finansowania

Model venture capital zakłada, że młoda firma z obiecującym produktem, procesem lub usługą może rozwijać się szybciej, jeśli pozyska inwestora, który zapewni wsparcie merytoryczne i finansowe. W zamian inwestorzy otrzymują udziały lub akcje w firmie. Pozyskanie każdego kolejnego inwestora określane jest potocznie “rundą”.

Celem inwestora jest “wyjście”, czyli sprzedaż swoich udziałów z zyskiem. Może tego dokonać na dwa sposoby: 1/ poprzez przejęcie całej firmy przez inwestora branżowego lub 2/ poprzez wejście firmy na giełdę papierów wartościowych, czyli ofertę publiczną (Initial Public Offering, IPO).

Zazwyczaj firmy potrzebują od trzech do pięciu rund finansowania, aby doszło do “wyjścia”, czyli sprzedaży firmy.

Niezwykle ważnym aspektem tego procesu jest sposób, w jaki zmienia się wycena oraz struktura udziałowa firmy. Na infografice zaprezentowano przykładową ścieżkę finansowania w modelu venture capital.

1. Inwestycja własna/anioł biznesu

Decydując się na uruchomienie własnej firmy, niezbędne jest doświadczenie w danej branży oraz świetna znajomość rynku docelowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie opracować produkt, który będzie niósł wartość dla klientów. Zazwyczaj ten etap nie wymaga wielkiego finansowania i wielu pomysłodawców pokrywa go z własnej kieszeni. Możliwe jest również zaangażowanie anioła biznesu, czyli inwestora indywidualnego, który zapewni początkowe wsparcie finansowe w zamian za niewielką część udziałów.

Przeznaczenie finansowania:

1/ potwierdzenie potrzeby rynkowej,

2/ zweryfikowanie działania technologii w warunkach laboratoryjnych.

2. Seed

Na tym etapie zwykle inwestor zwraca uwagę na trzy czynniki: potwierdzenie rzeczywistego zapotrzebowania na produkt, proces lub usługę we wskazanej grupie docelowej odbiorców, poziom opracowania modelu biznesowego, a także kompetencje pomysłodawców, które są konieczne do realizacji przedsięwzięcia.

Przeznaczenie finansowania:

1/ realizacja prac badawczo-rozwojowych,

2/ opracowanie docelowej wersji produktu (Minimum Viable Product – MVP),

3/ pozyskanie pierwszych klientów.

3. Runda A

W rundzie A szczególne znaczenie dla pozyskania finansowania ma potwierdzenie “product/market fit”, czyli dopasowania produktu, procesu lub usługi do potrzeb klientów. (To pojęcie wciąż jest owiane kilkoma mitami. Warto, próbując określić “product/market fit” opracowywanego rozwiązania, zapoznać się z artykułem “The Illusion of Product/Market Fit for SaaS Companies”.) Ponadto inwestor prawdopodobnie zainteresuje się skalowalnością modelu biznesowego, oczekując potwierdzenia, że firma może szybko rosnąć, bez potrzeby wprowadzania gruntownych zmian w założeniach biznesowych.

Przeznaczenie finansowania:

1/ przygotowanie spółki do skalowania,

2/ zbudowanie zespołu,

2/ dopracowanie produktu, procesu lub usługi,

2/ dopracowanie modelu biznesowego.

4. Runda B

Dla pozyskania finansowania w rundzie B znaczenie ma to, co działo się w rundzie A, w tym realizacja kamieni milowych. Ponadto, konieczne jest również udowodnienie możliwości dalszego skalowania firmy.

Często, w przypadku modelu venture capital firmy na etapie skalowania nie przynoszą zysków, ponieważ przeznaczają niemal wszystkie pieniądze na rozbudowywanie bazy klientów. Dla inwestorów ważne jest, aby dany model biznesowy wykazywał szanse na przychody po etapie skalowania. Najlepiej zweryfikować to na podstawie danych liczbowych odnoszących się do przeciętnego klienta, czyli w formie “unit economics” – zestawienia prezentującego, np. sumaryczny zarobek firmy na jednym kliencie; uwzględnia się przy tym sumę, która jest niezbędna, aby zdobyć klienta, sumę, którą otrzymujemy od klienta za nasze rozwiązanie, a także czas, który jest potrzebny na zwrócenie się pieniędzy zainwestowanych w pozyskanie klienta.

Przeznaczenie finansowania:

1/ skalowanie,

2/ dalszy rozwój produktu – kontynuacja skalowania, poszerzenie funkcjonalności produktu, ulepszanie obecnego produktu, usprawnienia wewnętrzne w firmie,

2/ rozwój międzynarodowy.

5. Wyjście (przejęcie przez inwestora branżowego lub oferta publiczna)

Wyjście możliwe jest w momencie, gdy firma spełnia benchmarki inwestora branżowego, zapewniona jest odpowiednia skala działalności oraz potencjał wzrostu przychodów.