współpraca

Ścieżka współpracy

Decyzję o inwestycji poprzedza pięć kroków pozwalających na ocenę potencjału komercjalizacji projektu. To proces trwający od dwóch do trzech miesięcy.

1. Prezentacja

Przedstawienie projektu w czasie spotkania z zespołem Alfabeat. Prezentacja powinna zawierać omówienie zagadnień, które wypunktowano w popularnym schemacie KLIENT-PROBLEM -ROZWIĄZANIE (ang. CLIENT-PROBLEM -SOLUTION), czyli określać klienta, definiować problem, z którym zmaga się klient i proponować rozwiązanie, które rozwiąże problem. Niezbędna jest również odpowiedź na pytanie: jak zespół Alfabeat może pomóc w realizacji tego projektu?

2. Analiza

Gromadzenie i weryfikacja informacji o charakterze technologicznym i biznesowym pozwalających ocenić szanse na komercjalizację projektu. Na tym etapie wskazywane są również potencjalne  obszary ryzyka, których obniżenie jest jednym z aspektów dalszej współpracy z zespołem Alfabeat.

3. Warunki współpracy

Ustalenie zasad współpracy w ramach inwestycji:

1/ przedstawienie opiekuna -jednego z Partnerów Zarządzających Alfabeat, pozostającego w stałym kontakcie z zespołem realizującym projekt,

2/ przekazanie dokumentu (tzw. Term Sheetu) zawierającego podstawowe zasady i warunki współpracy, podpisywanego przed właściwą umową inwestycyjną

4. Akceleracja

Intensywna współpraca z zespołem Alfabeat, której celem jest przygotowanie projektu do inwestycji, opierająca się m.in. na warsztatach tematycznych zależnych od potrzeb zespołu realizującego projekt. Na tym etapie powstają analiza prawna, finansowa oraz własności intelektualnej. Tworzony jest harmonogram działań. Istotne jest również wskazanie kamieni milowych, czyli osiągnięć,których realizacja jest niezbędna do komercjalizacji projektu.

5. Weryfikacja

Przeanalizowanie informacji zebranych w czasie akceleracji w celu potwierdzenia potencjału komercjalizacji projektu. Podjęcie decyzji o dalszej współpracy i podpisanie umowy inwestycyjnej.