współpraca

W jakie projekty inwestuje zespół Alfabeat?

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zespół Alfabeat opracował dwie ścieżki rozwoju projektów:

1/ doskonalenie istniejącego prototypu i jego komercjalizacja,

2/ zwiększenie efektywności procesów biznesowych poprzez wykorzystanie zaawansowanych algorytmów i/lub elementów sztucznej inteligencji.

W obu przypadkach osoby realizujące projekt mogą liczyć na wsparcie zarówno technologiczne, jak i biznesowe.

Jednocześnie potrzeby każdego zespołu weryfikowane są indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danego projektu. Wspólne precyzyjne definiowanie obszarów, które wymagają dopracowania, sprawia, że praca nad ich doskonaleniem staje się celem wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Fibratech

Projekt zakłada stworzenie ultralekkiej felgi z kompozytu węglowego, która – dzięki ograniczeniu wagi – nie tylko wpłynie na dynamikę jazdy, lecz również zwiększy​​ zasięg​​ pojazdów.

Zespół Fibratech, w ramach współpracy z Alfabeat, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowanie – według wytycznych wybranego producenta samochodów – funkcjonalnego prototypu ultralekkiej felgi.

Założeniem kolejnej rundy finansowania jest powstanie kompletnej linii do produkcji ultralekkich felg.

Daily

Projekt zakłada usprawnienie oferowanych przez firmę Daily usług dostaw jedzenia z pobliskich restauracji poprzez zwiększanie efektywności kurierów.

Zespół Daily, w ramach współpracy z Alfabeat, prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest stworzenie samouczących się algorytmów predykcyjnych. Pozwolą one, poprzez analizę wybranych danych dotyczących m.in. dostępności i położenia kurierów, na efektywniejsze zarządzanie pracą dostawców, co będzie miało przełożenie na redukcję średniego czasu realizacji pojedynczego zamówienia do 30 minut oraz istotny wzrost liczby zamówień wykonywanych w ciągu godziny.

WARTO WIEDZIEĆ!

Każdy projekt, starający się o pozyskanie wsparcia od zespołu Alfabeat, musi spełniać dziewięć kryteriów współpracy.